Hvis du klikker på knappen ‘Accepter’, godkender du, at vi sætter cookies. Hvis du klikker på knappen ‘Afvis’, sætter vi ikke cookies.

Udstillingskataloger / Exhibition catalogues

Katalog / Soldater UK

Katalog / Soldater UK

SOLDIERS. ART AND THE DANES AT WAR 1848-1864
15 March - 28 July

The birth of modern Denmark coincided with the two Schleswig Wars (1848–1851 and 1864). At the same time, the Danish constitution, democracy, and freedom of speech emerged. In the midst of all this were Denmark’s soldiers: no longer mercenaries or forcibly conscripted peasants, but young citizens.
A completely new kind of image set the ordinary Danish soldier in the spotlight. Mass-produced prints depicted him in battle, on the march, and on guard, while paintings hailed him as the hero of the people. Yet there were also attempts to address difficult subjects, such as longing and grief.
With SOLDIERS, we delve into an overlooked chapter in Danish art and cultural history. How were the soldiers, their relatives, and the wars understood at the time? What blind spots were there?

Pris: DKK  148,00  
Katalog / Soldater DK

Katalog / Soldater DK

SOLDATER. KUNSTEN OG DANSKERNE I KRIG 1848-1864
15. marts - 28. juli 2024

Det moderne Danmark fødtes med de slesvigske krige (1848-51 og 1864). Tusinder døde og lemlæstedes og samfund revet i stykker. På samme tid kom grundloven, folkestyret og ytringsfriheden. Midt i det hele stod soldaterne; ikke længere lejesvende, men unge borgere. En ny slags billeder gav hovedrollen til den menige soldat. Masseproducerede tryk viste ham i slag, på march og på vagt, og malerier udråbte ham til folkets helt. Men der var også forsøg på at behandle de svære emner såsom sorg og savn. Med SOLDATER dykker vi ned i et overset kapitel i dansk billed- og kunsthistorie. Hvordan blev soldaterne, deres pårørende og krigene forstået? Hvor var de blinde vinkler? 

Pris: DKK  148,00  
Marie Krøyer Plakat 59,5 X 84 cm.
Pris: DKK  148,00  
Marie Krøyer UK

Marie Krøyer UK

Current exhibition:

MARIE KRØYER 22.SEPTEMBER 2023 - 18. FEBRUAR 2023


"One ought to recognize Mrs. Krøyer´s style - just as one once did the Rococo and Empire styres - as expressing an artistic striving. "These were the words used to describe Marie Krøyer´s talent in an 1899 article. Marie Krøyer was an artist, and throughout her life she worked creatively: with difficulty and effort, with ease and joy. She began with paintings and drawings - work that filled her with doubt. But when she discovered interior design, she found her artistic standpoint, and unfolded her talent both in other people´s homes and in her own.
 
Pris: DKK  248,00  
Marie Krøyer DK

Marie Krøyer DK

Udstillingskatalog: 

MARIE KRØYER
22.SEPTEMBER 2023 - 18. FEBRUAR 2023

"Ligesom man har Rokokostil og Empirestil, burde man anerkende Fru Krøyers Stil som Udtryk for en kunstnerisk Stræben."
Sådan blev Marie Krøyers talent beskrevet i en artikel i 1899. Marie Krøyer var kunstner, og gennem hele livet arbejdede hun kreativt - med møje og besvær, med lethed og glæde. Hun begyndte med malerier og tegninger, et arbejde som fyldte hende med tvivl. Men da hun opdagede interiørdesign, fandt hun sit kunstneriske ståsted og udfoldede sit talent i både andres og egne boliger.
Pris: DKK  248,00  
Ejnar Nielsen Katalog DK

Ejnar Nielsen Katalog DK

Forfattere:
Charlotte Christensen
Ellen Egemose & Jacob Wamberg
Signe Havsteen
Peter Nørgaard Larsen
Camilla Klitgaard Laursen
Teresa Nielsen

Kunstneren Ejnar Nielsen (1872-1956) er den danske billedkunstner omkring år 1900, der forholder sig mest direkte og hudløst til tabuiserede og eksistentielle emner som sygdom, fattighed, handikap, ensomhed, liv og død. Særligt hans kunstværker fra årene i den midtjyske landsby Gjern, hvortil han rejste fra København som ung kunster i 1894 kredser om disse emner. Ejnar Nielsen har fået tilnavnet dødemaleren, og hans ungdomsværk er blevet kaldt hans ’sygejournal’ fra Gjern. Men under den overfladen spirer håb, lys og liv. Kunstnerens interesse for blomster og planter vokser frem slev i de mest nedstemte motiver, og i hans portrætter synes lyset af strømme ud fra personernes indre som en iboende livskraft.  Bogen er gennemillustreret og forsynet med en fyldig biografi.
Pris: DKK  178,00  
Ejnar Nielsen Plakat

Ejnar Nielsen Plakat

Den blinde. (The blind girl) Gjern 1896 og 1898
59 x 83,5 cm
Pris: DKK  148,00  
Ejnar Nielsen Catalog UK

Ejnar Nielsen Catalog UK

Authors:
Charlotte Christensen
Ellen Egemose & Jacob Wamberg
Signe Havsteen
Peter Nørgaard Larsen
Camilla Klitgaard Laursen
Teresa Nielsen

Of all Danish artists active around the year 1900, Ejnar Nielsen (1872–1956) is the one who most directly and bluntly responded to fundamentally existential, yet at the time taboo subjects such as illness, poverty, disability, loneliness, life and death. His works dating from his years in the central Jutland village of Gjern, for which he left Copenhagen as a young artist in 1894, show a particular focus on these themes. Here he painted graveyards, terminally ill tuberculosis-stricken young people, funeral scenes set in beautiful landscapes, coffins and scenes of hell. His monumental paintings are often peopled by individuals of a kind who only rarely find their way into art: blind people, the poor, the sick and people whose lives are consigned to the fringes of society.
Pris: DKK  178,00