Hvis du klikker på knappen ‘Accepter’, godkender du, at vi sætter cookies. Hvis du klikker på knappen ‘Afvis’, sætter vi ikke cookies.
Vilkår/ Terms and conditions

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Den Hirschsprungske Samling.  Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og Den Hirschsprungske Samling. Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra Den Hirschsprungske Samlings side, er denne af vejledende art. Den Hirschsprungske Samling indestår for, at varerne opfylder kravene til CE-mærkning.

Leveringstidspunkt og transport
Levering af varer fra Den Hirschsprungske Samling anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret. Behandlingstid er 5-7 dage, herudover beregnes forsendelsestid via. PostNord. 

Risikoen for varerne
Risikoen for varer købt af Den Hirschsprungske Samling overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet.

Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Den Hirschsprungske Samling, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det er din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til Den Hirschsprungske Samling.

Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest to år efter du har fået varen leveret.

Pris og betaling
I denne butik kan du bestille dine varer online og betale med dankort og visa/dankort. Alle priser i Den Hirschsprungske Samling - på web-adressen http://www.butik.hirschsprung.dk - er inkl. moms.

Fortrydelsesret
Den Hirschsprungske Samling yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager dine varer. 

Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.

I henhold til persondataforordningen vil din ordre, så snart den er afviklet, og ikke længere er nødvendig for levering af museets services eller for at opfylde bogføringskrav eller andre lovkrav, blive slettet fra vores system inklusiv dine oplysninger.

Læs iøvrigt museets generelle privatlivspolitik

_____________________________________________________________________

The following terms and conditions of sale and delivery apply to all deliveries from the Hirschsprung Collection. The conditions apply in cases where no other written agreements have been entered into between you as buyer and the Hirschsprung Collection. If you would like additional information or advice from The Hirschsprung Collection, such information is provided as guidelines only. The Hirschsprung Collection guarantees that the goods meet the requirements for CE certification.

Delivery times and shipping
Delivery of goods from The Hirschsprung Collection is considered to have taken place when the consumer has received the goods.
 The estimated processing time is 5-7 days; additional delivery time via. PostNord is not estimated.


Risk associated with goods
All risks associated with goods purchased from the Hirschsprung Collection are passed on to you as a consumer at the time of delivery.


Complaints
Any defects on deliveries from the Hirschsprung Collection must be responded to within a reasonable timeframe upon discovery of said defect. It is your duty to state and, on request, provide visual evidence of the nature of the defect or error. If you find any defects or errors, contact the Hirschsprung Collection as soon as possible.

As a general rule, you can only complain about defects that become apparent no later than two years after you received the goods.

Price and payment
This shop enables you to order your goods online and pay with Dankort or Visa / Dankort. All prices listed by the Hirschsprung Collection ­– on the website http: //www.butik.hirschsprung.dk – include VAT.


Right of withdrawal
The Hirschsprung Collection offers a fourteen-day right of withdrawal, beginning on the day you receive your goods.


If you wish to make use of your right of withdrawal, you must return the goods in substantially the same condition and quantity as it was received. Any costs associated with returning the product must be paid by you.

In accordance with the Personal Data Ordinance, your order – including your details – will be deleted from our system soon as your order is settled and this information is no longer required for the delivery of the museum’s services or to meet accounting requirements or other legal requirements.

We refer you to the museum’s general privacy policy.
Privatlivspolitik
I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Den Hirschsprungske Samling indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder på hjemmesiden.
 1. Indsamling af personoplysninger
 2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag
 3. Samtykke
 4. Sikkerhed
 5. Dine rettigheder
 6. Links til andre hjemmesider
 7. Ændringer af privatlivspolitikken
 8. Kontakt
1. Indsamling af personoplysninger
Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. Vi indsamler følgende personoplysninger om dig:
Ved tilmelding til nyhedsbrev: navn, e-mailadresse
Ved omvisning: Institutionsnavn, navn, e-mailadresse, telefonnummer

Bemærk, at visse personoplysninger er nødvendige at indsamle for at du kan anvende hjemmesidens funktioner. Det vil fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig.
Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.
2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag
Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen (fx i relation til statens sikkerhed).
 • Ved tilmelding til nyhedsbrev: navn, e-mailadresse
 • Ved tilmeldning til omvisning: Institutionsnavn, navn, e-mailadresse, telefonnummer
 • Ved køb i webshoppen: navn, adresse, dankortoplysninger
 • Ved jobansøgninger bruger vi dine personoplysninger til at behandle din ansøgning
 • For at kunne fejlsøge og spore komplikationer på sitet håndteres IP adresser internt på serveren. Vi opbevarer udelukkende IP adresser, så længe det er relevant.
 • Google Analytics: Gør det muligt for museet at udføre statistiske analyser som for eksempel, hvor mange antal besøgende hjemmesiden har, anvendt tid på hjemmesiden, enheder og browsertyper. Læs museets cookiepolitik.
3. Samtykke
Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. afsnit 2 ovenfor.
Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.
Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før til-bagekaldelse af samtykket.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytter de funktioner, som vi tilbyder på vores hjemmeside.
4. Sikkerhed
Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau f.eks. ved brug af SSL certifikat. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.
5. Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.
Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at be-grænse behandlingen af dine personoplysninger.
Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis be-handlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.
Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 8 nedenfor).
I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henven-delse hurtigst muligt og senest inden for en måned.
Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
e-mail dt@datatilsynet.dk

6. Links til andre hjemmesider mv.
Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.
7. Ændringer af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.
8. Kontakt
Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os som angivet nedenfor:
Den Hirschsprungske Samling
CVR-nr.:64174614
Stockholmsgade 20
2100 København Ø
Tlf. 35420336
E-mail: dhs@hirschsprung.dk