Hvis du klikker på knappen ‘Accepter’, godkender du, at vi sætter cookies. Hvis du klikker på knappen ‘Afvis’, sætter vi ikke cookies.

Katalog / Soldater UK

Katalog / Soldater UK

SOLDIERS. ART AND THE DANES AT WAR 1848-1864
15 March - 28 July

The birth of modern Denmark coincided with the two Schleswig Wars (1848–1851 and 1864). At the same time, the Danish constitution, democracy, and freedom of speech emerged. In the midst of all this were Denmark’s soldiers: no longer mercenaries or forcibly conscripted peasants, but young citizens.
A completely new kind of image set the ordinary Danish soldier in the spotlight. Mass-produced prints depicted him in battle, on the march, and on guard, while paintings hailed him as the hero of the people. Yet there were also attempts to address difficult subjects, such as longing and grief.
With SOLDIERS, we delve into an overlooked chapter in Danish art and cultural history. How were the soldiers, their relatives, and the wars understood at the time? What blind spots were there?

Pris: DKK  148,00  
Katalog / Soldater DK

Katalog / Soldater DK

SOLDATER. KUNSTEN OG DANSKERNE I KRIG 1848-1864
15. marts - 28. juli 2024

Det moderne Danmark fødtes med de slesvigske krige (1848-51 og 1864). Tusinder døde og lemlæstedes og samfund revet i stykker. På samme tid kom grundloven, folkestyret og ytringsfriheden. Midt i det hele stod soldaterne; ikke længere lejesvende, men unge borgere. En ny slags billeder gav hovedrollen til den menige soldat. Masseproducerede tryk viste ham i slag, på march og på vagt, og malerier udråbte ham til folkets helt. Men der var også forsøg på at behandle de svære emner såsom sorg og savn. Med SOLDATER dykker vi ned i et overset kapitel i dansk billed- og kunsthistorie. Hvordan blev soldaterne, deres pårørende og krigene forstået? Hvor var de blinde vinkler? 

Pris: DKK  148,00