Hvis du klikker på knappen ‘Accepter’, godkender du, at vi sætter cookies. Hvis du klikker på knappen ‘Afvis’, sætter vi ikke cookies.
Vilkår/ Terms and conditions

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Den Hirschsprungske Samling.  Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og Den Hirschsprungske Samling. Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra Den Hirschsprungske Samlings side, er denne af vejledende art. Den Hirschsprungske Samling indestår for, at varerne opfylder kravene til CE-mærkning.

Leveringstidspunkt og transport
Levering af varer fra Den Hirschsprungske Samling anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret. Behandlingstid er 5-7 dage, herudover beregnes forsendelsestid via. PostNord. 

Risikoen for varerne
Risikoen for varer købt af Den Hirschsprungske Samling overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet.

Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Den Hirschsprungske Samling, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det er din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til Den Hirschsprungske Samling.

Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest to år efter du har fået varen leveret.

Pris og betaling
I denne butik kan du bestille dine varer online og betale med dankort og visa/dankort. Alle priser i Den Hirschsprungske Samling - på web-adressen http://www.butik.hirschsprung.dk - er inkl. moms.

Fortrydelsesret
Den Hirschsprungske Samling yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager dine varer. 

Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.

I henhold til persondataforordningen vil din ordre, så snart den er afviklet, og ikke længere er nødvendig for levering af museets services eller for at opfylde bogføringskrav eller andre lovkrav, blive slettet fra vores system inklusiv dine oplysninger.

Læs iøvrigt museets generelle privatlivspolitik

_____________________________________________________________________

The following terms and conditions of sale and delivery apply to all deliveries from the Hirschsprung Collection. The conditions apply in cases where no other written agreements have been entered into between you as buyer and the Hirschsprung Collection. If you would like additional information or advice from The Hirschsprung Collection, such information is provided as guidelines only. The Hirschsprung Collection guarantees that the goods meet the requirements for CE certification.

Delivery times and shipping
Delivery of goods from The Hirschsprung Collection is considered to have taken place when the consumer has received the goods.
 The estimated processing time is 5-7 days; additional delivery time via. PostNord is not estimated.


Risk associated with goods
All risks associated with goods purchased from the Hirschsprung Collection are passed on to you as a consumer at the time of delivery.


Complaints
Any defects on deliveries from the Hirschsprung Collection must be responded to within a reasonable timeframe upon discovery of said defect. It is your duty to state and, on request, provide visual evidence of the nature of the defect or error. If you find any defects or errors, contact the Hirschsprung Collection as soon as possible.

As a general rule, you can only complain about defects that become apparent no later than two years after you received the goods.

Price and payment
This shop enables you to order your goods online and pay with Dankort or Visa / Dankort. All prices listed by the Hirschsprung Collection ­– on the website http: //www.butik.hirschsprung.dk – include VAT.


Right of withdrawal
The Hirschsprung Collection offers a fourteen-day right of withdrawal, beginning on the day you receive your goods.


If you wish to make use of your right of withdrawal, you must return the goods in substantially the same condition and quantity as it was received. Any costs associated with returning the product must be paid by you.

In accordance with the Personal Data Ordinance, your order – including your details – will be deleted from our system soon as your order is settled and this information is no longer required for the delivery of the museum’s services or to meet accounting requirements or other legal requirements.

We refer you to the museum’s general privacy policy.